Engineering

Pružamo izrade kompleksnih studija i savjetovanje u oblasti industrijske filtracije, čišćenja otpadnih i dimnih plinova u raznim industrijama. Bavimo se također i izradom studija usmjerenih na tehnologije za uklanjanje neugodnih mirisa nastalih tijekom prerade i skladištenja raznih teško razgradljivih (oksidirajućih) mirisnih tvari.

Engineering
INDUSTRIJSKA FILTRACIJA
01

INDUSTRIJSKA FILTRACIJA


Industrijski filteri postižu najefikasniju separaciju (odvajanje) od svih separatora i najniže izlazne koncentracije ispod 1 mg/m3. Industrijski filtri razlikuju se oblikom i tehničkim dizajnom filtarskih elemenata. U praksi razlikujemo filtre (sa crijevom,sa uloškom, sa džepom, lamelarni itd.). Industrijski filtri također se mogu razlikovati načinom obnavljanja filtarskih elemenata.
PRERADA ELEKTROSTATSKIH SEPARATORA NA TKANINA FILTRE
02

PRERADA ELEKTROSTATSKIH SEPARATORA NA TKANINA FILTRE


Bavimo se izradom studija i savjetovanjem, usmjereno na pretvorbu postojećih elektrostatičkih separatora u učinkovitije tkanina filtre u različitim industrijskim postrojenjima kao što su (elektrane, toplane, ljevaonice, cementare itd.). Obrađujemo studije za male lokalne izvore do velikih industrijskih postrojenja u rasponu protoka dimnih plinova od 20 000 do 3 000 000 m3 / sat.
ČIŠĆENJE DIMNIH I OTPADNIH PLINOVA
03

ČIŠĆENJE DIMNIH I OTPADNIH PLINOVA


Bavimo se izradom studija i savjetovanjem, usmjereno na tehnologije za smanjenje i uklanjanje koncentracije SOx, NOx, PCDD, PCDF, VOC i TZL u različitim industrijskim postrojenjima kao što su (elektrane, toplane, spalionice otpada, ljevaonice, cementare itd.). Obrađujemo studije za male lokalne izvore do velikih industrijskih postrojenja u rasponu strujanja dimnih plinova od 10 000 do 3 000 000 m3 / sat. Bavimo se također studijama modernizacije postojećih jedinica.
SMANJENJE KONCENTRACIJE ŽIVE OD DIMNIH PLINOVA
04

SMANJENJE KONCENTRACIJE ŽIVE OD DIMNIH PLINOVA


Bavimo se izradom studija i savjetovanjem, usmjereno na tehnologije za smanjenje i uklanjanje koncentracije žive iz dimnih plinova nastalih izgaranjem mrkog uglja u termoelektranama i kotlovnicama. Obrađujemo studije za male lokalne izvore do velikih industrijskih postrojenja u rasponu protoka dimnih plinova od 10 000 do 3 000 000 m3 / sat.
INDUSTRIJSKI USISIVAČI
05

INDUSTRIJSKI USISIVAČI


Bavimo se izradom studija i savjetovanjem, usmjereno na industrijske tehnologije usisavanja i čišćenja u različitim industrijskim postrojenjima kao što su (elektrane, toplane, spalionice otpada, ljevaonice, cementare itd.). Bavimo se i studijama modernizacije postojećih jedinica.
DEZODORIZACIJA MIRISA
06

DEZODORIZACIJA MIRISA


Bavimo se izradom studija i savjetovanjem u oblasti uklanjanja neugodnih mirisa u različitim industrijskim postrojenjima i industrijama. To je uglavnom uklanjanje tvari tipa (hidrogen sulfid - H2S, amonijak - NH3, merkaptani, isparljive tvari itd.).
SUSTAVI ZAMAGLJIVANJA ZA SMANJENJE PRAŠINE
07

SUSTAVI ZAMAGLJIVANJA ZA SMANJENJE PRAŠINE


Bavimo se izradom studija i savjetovanjem, usmjereno na tehnologije za smanjenje leteće prašine u zraku pomoću visokotlačnog sustava za zamagljivanje. Svrha "zamagljivanja" je smanjenje prašine tijekom transporta i skladištenja goriva (npr. ugljena, biomase) i ostalih rasutih materijala. Sustavi visokotlačnog zamagljivanja obično dizajniramo na mjestima presipavanja tračnog transporta tamo gdje industrijska ekstrakcija nije moguća s ekonomskog ili tehničkog gledišta.
CFD OPTYMALIZACJA SUSTAVA ZA USISAVANJE
08

CFD OPTIMIZACIJA SUSTAVA ZA USISAVANJE


Nudimo izradu studija i savjetovanje usmjereno na modernizaciju i optimizaciju postojećih filtracijskih sustava i filtarskih jedinica. Naš razvojni odjel opremljen je najsuvremenijom opremom i softverom pomoću CFD modeliranja i simulacije. U mogućnosti smo optimizirati i poboljšati radne parametre raznih vrsta opreme za filtriranje.
PNEUMATSKI TRANSPORT RASUTIH MATERIJALA
09

PNEUMATSKI TRANSPORT RASUTIH MATERIJALA


Nudimo izradu studija, projektiranje i savjetovanje u oblasti tehnologije pneumatskog transporta rasutih materijala. Osim dizajniranja novih pneumatskih transportnih sustava, bavimo se također procjenom i modernizacijom postojećih pneumatskih transportera. Trenutno je većina elektrana na ugljen, termoelektrana, ljevaonica i cementara opremljena elektrostatičkim filtrima za odvajanje letećeg pepela i raznih tvari dimnih plinova.

Primjerci naše opreme u praksi

G&G Partneři

Prašina kamenoloma

Korištenje uređaja za filtriranje idealno je za primjenu s ljepljivom prašinom i tamo gdje komprimirani zrak nije dostupan za JET…

Filter dimnih plinova za energiju

Filter dimnih plinova za energiju – osnovni opis G&G Ceramic JET filter je uređaj za filtriranje dizajniran za pražnjenje dimnih…

Mi smo G&G filtracija

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Više o nama

G&G filtration
filtriranje za cijeli svijet

G&G Výroba

Imamo tako mnogo više! Pogledajte naš katalog