Katalog

Ciklonski separatori

Kapacitet odvajanja:
Dovodni cjevovod za ciklone::
Ciklonski separatori

CYGG-080

Kapacitet odvajanja: 380 m3/h Ulazna cijev: Ø 80 mm Težina ciklona: 18 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-100

Kapacitet odvajanja: 600 m3/h
Ulazna cijev: Ø 100 mm
Težina ciklona: 27 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-125

Kapacitet odvajanja: 930 m3/h
Ulazna cijev: Ø 125 mm
Težina ciklona: 38 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-150

Kapacitet odvajanja: 1340 m3/h Ulazna cijev: Ø 150 mm Težina ciklona: 64 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-180

Kapacitet odvajanja: 1930 m3/h Ulazna cijev: Ø 180 mm Težina ciklona: 85 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-200

Kapacitet odvajanja: 2380 m3/h Ulazna cijev: Ø 200 mm Težina ciklona: 109 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-225

Kapacitet odvajanja: 3010 m3/h Ulazna cijev: Ø 225 mm Težina ciklona: 159 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-250

Kapacitet odvajanja: 3710 m3/h Ulazna cijev: Ø 250 mm Težina ciklona: 177 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-280

Kapacitet odvajanja: 4660 m3/h Ulazna cijev: Ø 280 mm Težina ciklona: 214 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-300

Kapacitet odvajanja: 5350 m3/h Ulazna cijev: Ø 300 mm Težina ciklona: 247 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-315

Kapacitet odvajanja: 5890 m3/h Ulazna cijev: Ø 315 mm Težina ciklona: 286 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-330

Kapacitet odvajanja: 6740 m3/h Ulazna cijev: Ø 330 mm Težina ciklona: 329 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-355

Kapacitet odvajanja: 7480 m3/h Ulazna cijev: Ø 355 mm Težina ciklona: 382 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-400

Kapacitet odvajanja: 9500 m3/h
Ulazna cijev: Ø 400 mm
Težina ciklona: 479 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-450

Kapacitet odvajanja: 12020 m3/h
Ulazna cijev: Ø 450 mm
Težina ciklona: 636 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-500

Kapacitet odvajanja: 14840 m3/h
Ulazna cijev: Ø 500 mm
Težina ciklona: 820 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-560

Kapacitet odvajanja: 18620 m3/h
Ulazna cijev: Ø 560 mm
Težina ciklona: 1027 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-600

Kapacitet odvajanja: 21370 m3/h
Ulazna cijev: Ø 600 mm
Težina ciklona: 1202 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-630

Kapacitet odvajanja: 23560 m3/h
Ulazna cijev: Ø 630 mm
Težina ciklona: 1314 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-650

Kapacitet odvajanja: 25080 m3/h
Ulazna cijev: Ø 650 mm
Težina ciklona: 1448 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-710

Kapacitet odvajanja: 29920 m3/h
Ulazna cijev: Ø 710 mm
Težina ciklona: 1739 kg

Otvorite proizvod >
Ciklonski separatori

CYGG-800

Kapacitet odvajanja: 37990 m3/h
Ulazna cijev: Ø 800 mm
Težina ciklona: 2269 kg

Otvorite proizvod >